Monitorering – Miljøovervågning

Formålet med overvågningen fastlægges ud fra konkrete behov. Det kan fx være indsamling af afgørende oplysningerom vandkvaliteten og om der forekommer olie eller alger, samt evt. overskridelse af fastlagte grænseværdier og standarder eller et ønske om vurdering af tendenser på et givet område.

Hvilken specifik metode, der skal vælges er bl.a. afhængig af formål, målgruppe og ønske om evt. offentliggørelseaf data m.m. Fælles for alle målinger er, at de gerne skulle give et robust resultat.​

Et resultat, som er et godt grundlag for de beslutninger, der efterfølgende skal træffes.

ØkoSafe tilbyder enkle løsninger til miljømonitorering af høj kvalitet og sikkerhed.

Læs mere om AEROSTAT og ROW her:​

Telefon: +45 4553 3003   |   E-mail: oko@okosafe.dk​   |   CVR: 27963889